BANDUNG PILOT ACADEMY AKAN MENGADAKAN UJIAN SELEKSI MASUK BATCH KE 25 GELOMBANG 1 PADA TGL 10 AGUSTUS 2020.  SEGERA DAFTARKAN DIRI KAMU !!!!

Primary Flight Control

Pernah mendengar mengenai "Sumbu Giroskop"?
Pergerakan dan perputaran pesawat mengadopsi sumbu tersebut dimana terdapat 3 sudut arah yang di kendalikan oleh 3 buah kendali pada pesawat, yaitu:

1. Sayap yang dinamakan aileron. Menghasilkan gerakan "Rolling".
Cara kerja:
Apabila yoke dibelokan ke kanan makan aileron kanan akan bergerak keatas dan aileron kiri akan bergerak ke bawah, setelah ditempa oleh airflow akan menyebabkan pesawat berbelok       ke kanan.

2. Ekor mendatar yang dinamakan elevator. Menghasillkan gerakan "Pitching".
Cara kerja:
Apabila yoke ditarik maka elevator bergerak ke atas dan jika di terpa airflow maka ekor (tail) akan turun dan hidung (nose) pesawat akan naik sehingga pesawat akan bergerak naik (climb), begitupun sebaliknya.

3. Ekor vertikal yang dinamakan rudder. Menghasilkan gerakan "Yawing".
Cara kerja:
Dikontrol oleh rudder pedal, apabila pedal kanan di injak maka rudder akan bergerak ke kanan     dan ketika di tempa airflow maka pesawat akan berbelok ke kanan, begitupun sebaliknya.

©2015 BPT Bandung Internasional Aviation All right reserved
Designed by IT Department